PRIVACY

PRIVACYSTATEMENT NiVo Sport

 

Doeleinden verwerking

NiVo Sport verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: deelname aan spaarsysteem en beschikbaarheid gegevens voor klantcontact naar aanleiding van verzoek van de klant.

 

Wettelijke grondslag verwerking

NiVo Sport verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.

 

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene
Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan NiVo Sport. De volgende gegevens zijn niet verplicht: geboortedatum, emailadres en telefoonnummer.

Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan NiVo Sport verstrekt, dan kan men niet deelnemen aan ons spaarsysteem.

Meer informatie over de voornoemde door NiVo Sport getroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen kan door betrokkene verkregen worden door schriftelijk contact op te nemen met NiVo Sport. Zie verderop in dit privacystatement voor de relevante contactgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door NiVo Sport worden bewaard voor een onbepaalde duur.

NiVo Sport hanteert de volgende criteria ter bepaling van de periode welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen: gegevens worden bewaard en verwijderd na verzoek van betrokkene.

 

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht NiVo Sport te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan NiVo Sport verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die NiVo Sport doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email of per post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u ook doen door dit via email of per post in te dienen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

NiVo Sport V.O.F.
Markt 48
5541 EA REUSEL
info@nivosport.nl
0497 644011

 

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door NiVo Sport, neem dan contact op met NiVo Sport via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.